Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske predložilo je da Milan Kecman iz ovog ministarstva bude imenovan za vršioca dužnosti direktora Šumskog gazdinstva (ŠG) “Klekovača-Potoci” u Istočnom Drvaru. Pomoćnik ministra za šumarstvo i lovstvo u resornom minista... ...READ MORE