U Srbiji posluje više od 1.100 socijalnih preduzeća u kojim radi više od 10.000 ljudi. Zapošljavaju one koji do posla najteže dolaze – starije od 50 godina, žene žrtve porodičnog nasilja, mlade sa intelektuelnim poteškoćama, osobe s invaliditetom. Preduzetnički duh im ne nedostaje, ali nedostaje Zakon o socijalnom preduzetništvu i podrška da bi se održali na tržištu i bili konkurenti... ...PROČITAJ VIŠE