Završeno prebacivanje stambenih kredita građana iz franaka u evre po posebnom zakonu. Konvertovano do 90 procenata zajmova ...PROČITAJ VIŠE